آیا ویروس کرونا در بارداری می تواند به جنین انتقال پیدا کند؟

ویروس کرونا در بارداری

اگرچه بسیار نادانسته ها در مورد ویروس کرونا وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد امکان انتقال ویروس کرونا در بارداری از مادر به جنین وجود ندارد، البته زنانی که در این تحقیق شرکت نموده اند در سه ماهه سوم بارداری خود بوده اند. نویسنده این تحقیق، پروفسور ژانگ از دانشگاه ووهان چین است، او ابراز کرده که باید تحقیقات روی تاثیر نوع جدید این ویروس کرونا که ۲۰۱۹-nCoV نامیده می شود بر روی مادران باردار ادامه پیدا کند.

منبع: https://www.livescience.com/coronavirus-spread-mother-child-pregnancy.html