هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی یک عمل ساده است که به منظور تشخیص و شناسایی مشکلات رحمی مثل خونریزی های غیرطبیعی رحمی انجام می شود.در هیستروسکوپی تشخیصی موارد زیر قابل بررسی هستند
خونریزی های غیرطبیعی از رحم
تشخیص چسبندگی های داخل رحم
شناسایی علل ناباروری
شناسایی علت سقط های مکرر
تشخیص پولیپ اندومتر
شناسایی و تشخیص فیبروم های رحمی
مشاهده محل IUD جابجا شده
تشخیص علت مشکلات درد های لگنی
شناسایی علت شکست روش های باروری
تشخیص مشکلات مادرزادی

از هیستروسکوپی درمانی می توان برای برداشتن پولیپ اندومتر فیبروم های داخل رحم و آزاد کردن چسبندگی های رحمی نیز استفاده کرد.