ارتباط

آدرس مطب دکتر ماریا حجازی
شهرستان آمل، خیابان هفده شهریور، کوی بنیاد شهید، ساختمان رازی، طبقه دوم

تلفن: ۰۱۱۴۴۲۲۵۱۳۱- ۰۱۱۴۴۲۵۰۲۳۳

ایمیل: m.dinan3@gmail.com

ساعت کاری
همه روزه صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ به جز سه شنبه ها ۴ تا ۸ بعدازظهر